Våra tjänster

Tjänster

  • Konsultuppdrag, ABK09 
  • Ledningsstöd
  • Styrelseuppdrag
  • Hjälp vid upprättande av förfrågningsunderlag
  • Upphandling av entreprenader, ABT06/AB04/AB-U
  • Verka som Ombud
  • Föranmälningar, bygglov, projektunderlag