Våra referenser

Här nedan finner du ett urval av de projekt och installationer som utförts. Kontakta oss om du vill veta mer.

Ombud vid byggnation av laddinfrastruktur vid Nobina bussdepå i Malmö, 92 laddplatser

Ombud vid byggnation av laddinfrastruktur vid Vy Buss depå i Jönköping, 52 laddplatser

Ombud vid byggande av linjeladdning åt ABB i Jönköping och i Göteborg

Projektansvarig för Allego installation i Mariestad.
Fyra DC laddare och en nätstation.